Teknologien er transformerende.
Det er også fordelene i havbruk og miljøet.

GenusWave er en teknologisk innovasjon som ble grunnlagt av marinbiologer med det prinsippet at både ville dyr og travle mennesker trenger sin plass. Vårt gjennombrudd, kalt Targeted Acoustic Startle Technology (TAST),var utviklet på St Andrews Universitetet og genererer lyd som styrer rovdyr seler unna lakseoppdrett – uten å skade hverken selene eller laksen.

TAST er lysår mer avansert enn primitive akustiske avskrekkende enheter og er den eneste akustiske enheten godkjent av høyt respekterte og innflytelsesrike Aquaculture Stewardship Council (ASC).

Viktigst av alt, TAST kan hjelpe lakseindustrien å unngå de katastrofale tapene som ellers ville inntreffe når strenge havbruk betingelser fra USA trer i kraft i januar 2022. Det kan virke langt unna, men med tanke på tiden det tar å distribuere TAST, må det handles nå. For å vite mer, utforsk vår hjemmeside eller kontakt GenusWave.

Ingen Skade

GenusWaves’ TAST har blitt påvist å ikke skade seler eller noen andre sjøpattedyr på noen vis.

Målrettet

TAST kan kalibreres til kun å påvirke målrettede rovdyrarter, inkludert seler.

Stille Teknologi

Havet er støyforurenset. TAST gir en mer stille alternativ til primitive akustiske avskrekk enheter.

Bra for Bedrifter

TAST hjelper kommersielle fiskerier å minimalisere økonomiske tap av sel-angrep og tapt fangst.

ASC GODKJENT

Aquaculture Stewardship Council (ASC) har godkjent TAST for bruk på alle ASC sertifiserte oppdrett.

INGEN Tilvenning

TAST er effektiv over tid fordi dyr blir ikke tilvennet dens lyd.

I SAMSVAR MED MILJØET

Vi hjelper lakseoppdrettere å overholde MMPA (Marine Mammals Protection Act) og alle andre miljøregler.

INGEN EKSKLUDERING AV HABITATER

GenusWave teknologi ekskluderer ikke habitater eller skader hørselen til ikke-målrettede arter.

Latest news and Research From GenusWave

A better way to prevent seal predation

Hungry seals prey on farmed salmon, ravaging schools and stressing the captive fish. What is TAST, and how can it stop the damage?

SE MER

SalmonSafe™: A safer, more effective solution for salmon farmers

As the implementation of the US Marine Mammal Protection Act approaches, salmon farmers and commercial fisheries need to prepare.

SE MER

Researchers at the University of St Andrews analyzed the startle reflex of seals on a fish farm

GenusWave scientists tested the long-term effectiveness of a deterrence system, harnessing the startle reflex in phocid seals at a marine salmon farm.

SE MER

Deer-Vehicle Collisions Kill 200 people every year in the U.S. and more in Europe

Deer-vehicle collisions are a serious threat to road safety, causing about 200 deaths per year and $1.1 billion in damages.

SE MER