Konvensjonelle Akustiske
Avskrekk Enheter(ADDs)
blir forbudt.

Den beste måten å betinge målrettede pattedyr er å unngå kommersielt fiske- og oppdrett aktiviteter.

GenusWave’s teknologiske gjennombrudd baner vei for nye bruksområder i havet, på land og i lufta. Konvensjonelle Akustiske Avskrekk Enheter (ADDs) blir forbudt. Targeted Acoustic Startle Technology (TAST) er bestemt til å erstatte dem. Her er hvorfor.

Regjeringer og organisasjoner, rundt i verden, som har forpliktet ansvar for havbruket forbyr bruken av primitive akustiske avskrekk enheter (ADDs). Og av god grunn. ADDs avgir en høy lyd som er skadelig for seler og annet sjøliv, og fører til støyforurensing som skader marine miljøet. Dessuten, seler som angriper oppdrett tilvenner seg lyden og altfor ofte ender opp med å bli skutt.

TAST er lysår mer avansert enn ADDs og er den eneste akustiske avstøter bevist til å skremme bort seler uten å skade hverken dem eller miljøet. Den er også den eneste akustiske avskrekker som er godkjent av innflytelsesrike Aquaculture Stewardship Council (ASC), verdens ledende non-profit organisasjon dedikert til å fremme bærekraftig havbruk.

Bygger en mer bærekraftig
fiskeri økosystem

Fish being caught

GenusWave’s første bruksområde, Targeted Acoustic Startle Technology (TAST), genererer korte, isolerte signaler som holder selene unna laks og annet fisk - uten å ha noen skade på rovdyrene eller fisken. Når det gjelder seler og andre sjø rovdyr som jakter på fisk, trigger TAST fluktinstinktet hos de målrettede sjøpattedyr og betinger dem til å unngå området. De blir ikke vant til lyden.

I motsetning til primitive akustiske avskrekk enheter, er kun TAST støttet av vitenskapelig forskning og har vist å avskrekke sel predasjon uten å forårsake skade på sjøpattedyr. TAST tilfredsstiller også målene og intensjonen til US Marine Mammal Protection Act for å eksportere fisk til USA.

SalmonSafeTM
Fish Protection & Health

FisherySafeTM
Protect Your Catch

Landbaserte løsninger for
tryggere kjøring

GenusWave utvikler måter å bruke dens gjennombrudd teknologi på for å opprettholde den nødvendige avstanden mellom mennesker og ville dyr på land. Begge trenger sin plass - og altfor ofte er denne plassen den samme. Når dette skjer, fører det til ulykker og skader, og til og med dødsfall.

Kollisjoner med store dyr som hjort eller rådyr er en hyppig og alvorlig trussel for trafikksikkerhet. Bare i USA, er det gjennomsnittlig 1 million rådyr-kjøretøy kollisjoner årlig, som forårsaker omtrent 200 dødsfall og $1.1 milliard i skade. Lignende statistikk finnes i Europa. GenusWave’s Targeted Acoustic Startle Technology (TAST) er en innovativ tilnærming for å adskille og beskytte dyr og mennesker - og har blitt vitenskapelig bevist til å være effektiv uten å forårsake skade. TAST har et potensial til å ivareta både rådyr og førere, og redusere de tragiske kostnadene av et menneskeliv og unødvendige dødsfall av dyr.

Til slutt, en bevist måte å forvandle
kommersielle fiskerier og havbruk

Fra starten, siktet GenusWave på å utruste kommersielle fiskerier og havbruk med en bærekraftig løsning for sel predasjon. Etter mange år med vitenskapelig forskning og testing, hjelper vi nå lakseoppdrett og fiskerier å minimalisere tapt fangst, forbedre lønnsomhet og gjennomføre miljøsikre fiskemetoder.

flight
ships
dear
men
nb_NONorsk bokmål