Breakthroughs are hard
to come by.

We've made two. Targeted Acoustic Sound Technology (TAST) and Sea Lice Defence Technology (SLDT), breakthroughs in sound technology. Only from GenusWave.

Two major aquaculture problems.
Two technologies that solve them.

Targeted Acoustic Startle Technology (TAST) was developed to protect salmon farms from seal predation without harming the seals. TAST works by generating an auditory signal that triggers seals’ flight instinct, causing them to flee the area. It’s the only acoustic deterrent proven to be both effective and harmless. By successfully addressing the problem of seal predation, TAST also mitigates sea lice infestation associated with predatory stress.

 

Sea Lice Defence Technology (SLDT) is predicated on the fact that sea lice are attracted to salmon with elevated cortisol levels, which is commonly caused by seal predation stress. SLDT emits a sound that helps disrupt of the host identification and host attachment process that sea lice must go through to complete their life cycle.

 

Each of these unique technologies is backed by rigorous scientific research. Both are effective individually, but together they provide a powerful, synergistic system that stops seal predation and defends against sea lice infestation – without harming animals or their habitat.

 

Explore peer reviewed research on TAST’s effectiveness or read on to learn more.

Targeted Acoustic Startle Technology (TAST) er et gjennombrudd som forvandler hvordan ville dyr holder seg unna menneskelig aktivitet. Hvordan det fungerer? TAST har en justerbar driftssyklus og avskrekk-område som kan tilpasses til spesifikke arter. Den har vært vellykket til å skremme dyr unna og redusere rovdyrangrep når den opererer på en driftssyklus på mindre enn 1%. Effekten kan lokaliseres på mindre enn 250 m. TAST avgir korte, isolerte puls på en driftssyklus som kan være betydelig lavere enn primitive akustiske

avskrekk enheter (ADDs). For eksempel er det et alvorlig og eskalerende høyt nivå av støyforurensing utenfor den Skotske kysten, som inneholder flere beskyttede områder for sjøpattedyr. Konvensjonelle ADDs kan overstige en 50% driftssyklus og kan høres på over en 14 km avstand. De kan forårsake habitat ekskludering for ikke-målrettede arter. Både målrettede og ikke-målrettede arter risikerer hørselsskader hvis de blir værende i området over lenger tidsperiode.

Studier på dyr i fangenskap har vist at sannsynligheten for en flukt respons og styrken av unngåelsesatferden økte med hver påfølgende eksponering. I motsetning til dette har det vist at seler tilvenner seg raskt til konvensjonelle akustiske avskrekkende enheter.

I tillegg, det er forhold som er støttet av forskning mellom bruk av konvensjonelle ADDs og sel angrep; seler virker til å assosiere lyden fra akustiske avskrekkende enheter med mat og er lurt inn i oppdrett - dette er kjent som “Middag-Klokke Effekt”.

Stress kan være slitsomt ikke bare for mennesker, men også for dyr. Den bruker opp dyrenes energi og, når det gjelder fisk, kan påvirke deres helse og kvalitet av sjømat. Stress kan også føre til økning i hormonnivåer, hemme immunforsvaret og utsette fisk for infeksjon og sykdom. Forskning peker faktisk på svært bakterielle sykdommer blant svært stresset fisk. I en studie av laks fra Atlanteren,

var laksen kontinuerlig utsatt for en rekke akutte stressfaktorer i mer enn 30 dager. Blant fisken som var stresset to ganger daglig, var vektøkningen 61% lavere enn i kontrollgruppen etter kun 11 dager. Ved å redusere eller eliminere stress, forårsaket av sel predasjon, kan TAST bidra med å øke laksens immunforsvar, hjelpe med å forhindre sykdom, og forbedre kvaliteten og verdien deres.

nb_NONorsk bokmål